ಭಾಷೆ - ಸಾಹಿತ್ಯ


ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸ
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕನ್ನಡ: ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ
‘ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳು’ - ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೋ ಅರಾಬಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು
ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆ
 

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆದಿಪುರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಣ, ಮಾತ್ರಾಗಣ, ಅಂಶಗಣ
ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು
ಬೆದಂಡೆ ಮತ್ತು ಚತ್ತಾಣ ಭರತೇಶ ವೈಭವ
ಭವಾವಳಿ ಚಾಮರಸ
ಚಂಪೂ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಂ
ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಹರಿಹರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯಂ
ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ
ಜನ್ನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ
ಕನಕದಾಸ ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆಗಳು
ಕಂದಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಂದಸ್ಸು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು
ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ
ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಮತ್ತು ಓದುಗಬ್ಬ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕುಸುಮಾವಳಿ