ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು


ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಶಬ್ಧಮಣಿರ‍್ಪಣಂ - ಕೇಶಿರಾಜ
 • ಗರ‍್ಮನ ಛಂದೋಂಬುಧಿ
 • ಕಾವ್ಯ
 • ಮೀಮಾಂಸೆ
 • ಚನಗಳು
 • ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ರ‍್ನಾಟಕ
 • ನಿಘಂಟುಗಳು
 • ಸಾಹಿತ್ಯ
 • ಳಗನ್ನಡ
 • ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸೂಚಿ
 • ಶಾಸನಗಳು
 • ಜಾನಪದ
 • ನಾಟಕ
 • ಭಾಷಾಶಾಸ್ತç
 • ವ್ಯಾಕರಣ
 • ಸಂಗೀತ
 • ಪುರಾಣಗಳು
 • ವೇದಗಳು

ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಪ್ರೊ. ಮಧುಸೂಧನ್.ಕೆ.ಎಸ್.
 • ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಧರ್‌ರಾವ್ ಪಿಸ್ಸೆ
 • ಪ್ರೊ. ವಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
 • ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ಬಕೃಷ್ಣ
 • ಡಾ. ವಿಮಲಾ ಪುರಾಣಿಕ್
 • ಪ್ರೊ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಶಿವದೇವಪ್ಪ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 • ಹಸ್ತಪ್ರತಿ
 • ನಿಘಂಟು
 • ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
 • ಮಹಾಪುರಾಣ
 • ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್
 • ಭಗವದ್ಗೀತಾ
 • ಶಾಸನ
 • ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 • ಶ್ರೀ ಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಸಂಪುಟ – ೧ ರಿಂದ ೬
 • ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು – ಆಧಿಪರ್ವದಿಂದ - ಶಾಂತಿಪರ್ವದವರೆಗೆ
 • ದೇವಾಲಯ
 • ರಾಮಾಯಣ
 • ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತç
 • ಭಾಷಾಲೇಖ
 • ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟ್‌ಲಾಗ್ ಆಪ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಂಪುಟ - ೧೦
 • ವ್ಯಾಕರಣ - ನಯನ