ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು


ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಶಬ್ಧಮಣಿದರ್ಪಣಂ - ಕೇಶಿರಾಜ
 • ಗವರ್ಮನ ಛಂದೋAಬುಧಿ 
 • ಕಾವ್ಯ
 • ಮೀಮಾಂಸೆ
 • ಚನಗಳು
 • ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ
 • ನಿಘಂಟುಗಳು
 • ಸಾಹಿತ್ಯ
 • ಳಗನ್ನಡ
 • ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸೂಚಿ
 • ಶಾಸನಗಳು
 • ಜಾನಪದ
 • ನಾಟಕ
 • ಭಾಷಾಶಾಸ್ತç
 • ವ್ಯಾಕರಣ
 • ಸಂಗೀತ
 • ಪುರಾಣಗಳು
 • ವೇದಗಳು

ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಸ್ತಿçÃಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಾಸ್ತಿçÃಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರೊ. ಮಧುಸೂಧನ್.ಕೆ.ಎಸ್.
ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಧರ್‌ರಾವ್ ಪಿಸ್ಸೆ
ಪ್ರೊ. ವಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ಬಕೃಷ್ಣ
ಡಾ. ವಿಮಲಾ ಪುರಾಣಿಕ್
ಪ್ರೊ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಶಿವದೇವಪ್ಪ
ಶಾಸ್ತಿçÃಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 • ಹಸ್ತಪ್ರತಿ
 • ನಿಘಂಟು
 • ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
 • ಮಹಾಪುರಾಣ
 • ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್
 • ಭಗವದ್ಗೀತಾ
 • ಶಾಸನ
 • ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 • ಶ್ರೀ ಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಸಂಪುಟ – ೧ ರಿಂದ ೬
 • ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು – ಆಧಿಪರ್ವದಿಂದ - ಶಾಂತಿಪರ್ವದವರೆಗೆ
 • ದೇವಾಲಯ
 • ರಾಮಾಯಣ
 • ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತç
 • ಭಾಷಾಲೇಖ
 • ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟ್‌ಲಾಗ್ ಆಪ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಂಪುಟ - ೧೦
 • ವ್ಯಾಕರಣ - ನಯನ