ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / Academic Staff


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು / Project Director
Prof. Shivarama Shetty ಪ್ರೊ. ಶಿವರಾಮ ಶೇಟ್ಟೀ / Prof. Shivarama Shetty

shivabolara[@]gmail.com
 
ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು / Senior Fellow
Dr. R. Chalapathy ಡಾ. ಆರ್. ಚಲಪತಿ / Dr. R. Chalapathy

chalapathy65[@]gmail.com
Dr. Sannapapayya ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ / Dr. Sannapapayya

sannapapayya[@]gmail.com
Dr. Shashidhar C. A ಡಾ. ಶಶಿಧರ್ ಸಿ. ಎ. / Dr. Shashidhar C. A

shashidhara1585[@]gmail.com
Dr. Annapurna N.S ಡಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಎಸ್ / Dr. Annapurna N.S

321anu321[@]gmail.com
Dr. Malini N. Abhyankar ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್ / Dr. Malini N. Abhyankar

malini.Abhyankar[@]gmail.com
 
ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು / Associate Fellow
 
Dr. Pavithra B ಡಾ. ಪವಿತ್ರ ಬಿ. / Dr. Pavithra B.

pavithrabukkanahalli[@]gmail.com
Dr. Sannaiah G. S ಡಾ. ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಜಿ. ಎಸ್. / Dr. Sannaiah G. S

sannugs[@]gmail.com
Dr. Ravi M ಡಾ. ರವಿ ಎಂ. / Dr. Ravi M.

dr.ravim1502[@]gmail.com
Dr. Santhoshi Subramanya ಡಾ. ಸಂತೋಷಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ / Dr. Santhoshi Subramanya

santhoshisimha[@]gmail.com
Dr. Rakshith A. P. ಡಾ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎ. ಪಿ / Dr. Rakshith A. P.

nudikalike[@]gmail.com
Dr. R. Mariswamy ಡಾ. ಆರ್. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ / Dr. R. Mariswamy

mariswamyRHonnur[@]gmail.com
Dr. Radhamani M. A ಡಾ. ರಾಧಾಮಣಿ ಎಂ. ಎ. / Dr. Radhamani M. A.

anuradhachin[@]gmail.com
Dr. Vimala M. ಡಾ. ವಿಮಲ ಎಂ. / Dr. Vimala M.

vimalam1970[@]gmail.com