Office Staff


Sri. H. C. Lingaraju Office Superintendent
Sri. H. C. Lingaraju
lingarajuHC111[@]gmail.com
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಲಿಂಗರಾಜು
Sri.Ananth Vaidya Junior Accounts Officer:
Sri.Ananth Vaidya
vaidya_ananth[@]yahoo.co.in
ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು:
ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ವೈದ್ಯ
Smt. M. N. Chitra Upper Division Clerk:
Smt. M. N. Chitra
chithramn[@]gmail.com
ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು:
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎನ್. ಚಿತ್ರ
Sri. M. D. Chandan Lower Division Clerk:
Sri. M. D. Chandan
md_chandan[@]yahoo.com
ಕಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು:
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಡಿ. ಚಂದನ್
Divyashree T M Library Assistant
Divyashree T M
 
Prof.H.S. Raghavendra Rao Web Content Developed by:
Prof. H.S. Raghavendra Rao
ಜಾಲತಾಣದ ಪಠ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್