ಸಾಹಿತ್ಯ
ಆದಿಪುರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಣ, ಮಾತ್ರಾಗಣ, ಅಂಶಗಣ
ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು
ಬೆದಂಡೆ ಮತ್ತು ಚತ್ತಾಣ ಭರತೇಶ ವೈಭವ
ಭವಾವಳಿ ಚಾಮರಸ
ಚಂಪೂ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಂ
ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಹರಿಹರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯಂ
ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ
ಜನ್ನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ
ಕನಕದಾಸ ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆಗಳು
ಕಂದಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಂದಸ್ಸು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು
ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ
ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಮತ್ತು ಓದುಗಬ್ಬ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕುಸುಮಾವಳಿ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.